SoundLily i samarbete med Swedish Edtest

SoundLily testas nu i svenska skolor/YH-utbildningar/högskolor i samarbete med Swedish Edtest.

Swedish Edtest bidrar till att digitala verktyg blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel stärks.